Služba obcím je nová služba, kterou zde v ČR zavedl Petr Pokorný společně se svým týmem

Nejen zákonné podmínky, hlášení, jednání a kontroly, ale zejména také hledání nejlepších dodavatelů stavebních prací či jiných služeb, materiálů a pomůcek, to je každodenní náplní odpovědných zastupitelů měst a obcí. Náročnosti pak vzrůstají zejména i tam, kde se nacházejí kulturní a historické stavební památky, kde je nutné řešit hygienické požadavky atd.

Některé obce a města mají i své dobrovolné hasičské sbory, mají vysoké potřeby na údržby venkovních prostorů, sportovišť, parků či jiných prostor.


Prostě služba občanům je pro všechny nejen velmi zodpovědná, ale velmi NÁROČNÁ. Z tohoto důvodu přicházíme s projektem: SLUŽBA OBCÍM, která v sobě zahrnuje potřebné PORADENSTVÍ zdarma a také zajištění požadovaných služeb.

 

Více najdete na www.sluzba-obcim.cz