ZÁKEŘNÝ MENINGOKOK MŮŽE NAPADNOUT KAŽDÉHO, ZCELA ZDRAVÉHO JEDINCE

Meningokoková infekce je velmi rychlé, agresivní a život ohrožující onemocnění, které zpočátku působí jako běžná viróza, ovšem do několika hodin po propuknutí (24 až 48) mu může pacient podlehnout nebo mít doživotní následky. Jedinou účinnou ochranou a prevencí je očkování. To připomíná již po deváté Světový den meningitid, který připadá na 24. dubna. Letos se koná pod heslem: Následuj svůj instinkt.  

Většinu případů bakteriální meningitidy způsobí meningokok, pneumokok a bakterie Haemophilus influenzae typu b (Hib). Onemocnění se může projevit jako bakteriální meningitida – zápal mozkových blan či infekce míchy – nebo jako septikémie – krevní infekce. „Rozhodující je rychlost, se kterou se pacient dostane do odborné péče. Nikdo by neměl podceňovat varovné signály vlastního těla a každý by měl znát základní příznaky tohoto zákeřného onemocnění,“ upozorňuje MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. 

Základní příznaky onemocnění
K nim patří u meningitidy horečka, nevolnosti, vysoká citlivost na světlo, ztuhlost šíje a silné bolesti hlavy. K typickým projevům septikémie zase bolesti končetin, tedy svalů a kloubů, třes, bledá nebo skvrnitá kůže a malé nachové body, případně vyrážka, které se rozvinou do větších červených nebo nachových lézí. Ne vždy se symptomy projeví zcela jasně, proto lékaři doporučují při sebemenším podezření na závažnost stavu vyhledat odbornou pomoc, protože první hodiny jsou pro záchranu života rozhodující. I proto zní letošní motto Světového dne meningitid: Následuj svůj instinkt. 

Následky jsou často fatální 
Až sedm z deseti přeživších nemocných má doživotní následky. Patří k nim amputace končetin, ztráta sluchu, problémy se soustředěním, selhávání orgánů, tinnitus (pískání v uších), agresívní chování, problémy s rovnováhou, deprese, nemotornost, opožděný vývoj u dětí, epilepsie, bolestivost kloubů.
Kdo je nejvíc ohrožen 
Onemocnění se přenáší kapénkovou infekcí (při kašli, kýchání, líbání, sdílením nádobí, ale i myši od počítače, ručníku, hraček…) a může postihnout jakoukoli věkovou kategorii zdravé populace. Mezi ohroženější skupiny patří malé děti pod jeden rok věku, dále děti 1–4leté a dospívající populace mezi 15. a 19. rokem věku. Je to tím, že se častěji pohybují ve velkých kolektivech (mateřské školy, kroužky, diskotéky, restaurace, kina). Přenašečem bývá zcela zdravý jedinec, který sám nemá žádné symptomy onemocnění. V globalizovaném světě přispívají k šíření onemocnění i všichni, kteří cestují do nejvíce postižených oblastí, především třetího světa.

Čísla roku 2017 jsou poměrně vysoká
V roce 2016 bylo zjištěno v České republice v programu surveillance celkem 43 invazivních meningokokových onemocnění (nemocnost 0,4/100 000 obyv.). Ze 43 onemocnění 6 skončilo úmrtím – celková smrtnost v roce 2016 stoupla ve srovnání s předchozím rokem z 6,2 % na 13,9 % .
Nejvíc onemocnění bylo ve věkové skupině 1–4 roky (celkem 9) a 15–19 let (8 osob), ve věkové skupině 0–11 měsíců 6 dětí. Nejvíc zemřelo dětí ve skupině 0–11 měsíců (z 6 nemocných 3). V roce 2017 podle předběžných dat surveillance od začátku roku k 14. kalendářnímu týdnu onemocnělo celkem 21 osob, nejvíc ve věkové skupině 1–4 roky (celkem 5) a 0–11 měsíců (4), zatím jsou hlášena 2 úmrtí. „Za poměrně krátké období letošního roku jsou data dost vysoká, vlastně odpovídají polovičním hodnotám loňského roku,“ komentuje MUDr. Pavla Křížová, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy v SZÚ, a doplňuje: „Ovšem musíme počkat na další vývoj. Monitorujeme ho.“

Jak se chránit před onemocněním
„Těm, kdo byl vystaven přímému a úzkému kontaktu s invazivním meningokokovým onemocněním, jsou krátkodobě ordinována antibiotika jako prevence propuknutí nemoci,“ vysvětluje MUDr. Hana Roháčová. To ovšem neznamená dlouhodobou ochranu před onemocněním. Jedinou skutečně účinnou prevencí je očkování. 
Dle výzkumů je naprostá většina meningokokových invazivních onemocnění způsobena pěti sérologickými skupinami, z nichž lze všem (A, C, Y, W a B) předejít očkováním. „Imunitní obranná reakce po očkování vyzbrojí organismus před napadením touto nemocí. V Česku jsou dostupné vakcíny proti všem séroskupinám meningokoka i proti nejčastějšímu typu u nás – séroskupině B. Očkovat se mohou děti od 2 měsíců věku a tato ochrana je považovaná za jedinou účinnou a smysluplnou. To by si měli uvědomit především rodiče malých dětí a zajistit jim bezpečné dospívání,“ zdůrazňuje prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. „Činnost sdružení Antimeningokok, které se snaží upozorňovat na závažnost onemocnění, jeho příznaky a rizika, je velice záslužná. Jedině vysoké povědomí veřejnosti o nemoci a o skutečnosti, že jedinou ochranou je očkování, může snížit hrozivé statistiky,“ shodují se MUDr. David Kasal, poslanec PČR, a ing. Radek Lacko, radní hl. města Prahy pro zdravotnictví a bydlení. „I proto se snažím činnost sdružení dlouhodobě podporovat a účastnit se jejich akcí,“ dodal Ing. Radek Lacko. 

Sdružení Antimeningokok.cz 
Zakladatelka sdružení Antimeningokok.cz a No Foot No Stress, Andrea Brzobohatá, poznala na vlastní kůži závažnost nemoci. Obě tyto společnosti seznamují širokou veřejnost s meningitidou, včetně nabízené pomoci postiženým bez končetin. Organizace se snaží šířit povědomí o nemoci, její závažnosti, následcích a vysvětlovat veřejnosti důležitost očkování a ochrany před ní. Na webu Antimeningokok.cz se Andrea Brzobohatá snaží informovat především ty, kteří váhají, zda vůbec a jak chránit sebe a své blízké proti meningokoku. Zda očkovat či ne. Společně se sdružením No Foot No Stress se snaží pomáhat. V oblasti legislativy, rehabilitace, protetiky a ve všem, co handicapovaný člověk potřebuje. Psychickou podporu projevují rodinám, které o nějakého člena kvůli této nemoci přišly.