Warren Buffett investuje do další pojišťovny

Berkshire Hathaway, za kterou stojí známý investor Warren Buffett, před pár dny oznámila, že koupí za 11,6 miliardy dolarů pojišťovnu Alleghany. Jedná se o největší investici od roku 2016, ale i tak představuje necelých 10 % volného investičního kapitálu drženého na konci roku 2021. Nabízená cena je 29 % nad třicetidenním průměrem a 16 % nad dvanáctiměsíčním maximem. Platba bude realizována hotově, tedy nikoliv prostřednictvím akcií. Transakce bude dokončena ve 4. čtvrtletí letošního roku.

Společnost Alleghany nakládá s volnými finančními prostředky identickým způsobem jako W. Buffett v Berkshire Hathaway, a proto je po řadu let je označována jako „Mini Berkshire Hathaway“. V prosinci 2021 převzal pozici CEO Joseph Brandon, který od roku 2012 pracoval jako Executive Vice President. Před tím v letech 2001-2008 stál Brandon v čele zajišťovny General Reinsurance Corporation, 100% dceřiné společnosti Berkshire Hathaway. Proto se jistě zná s W. Buffettem osobně.

O Buffettovi je známo, že kvalita managementu společnosti je pro něj hlavním faktorem při rozhodování o investici do dané společnosti. V případě Alleghany tedy Buffett přesně ví, co kupuje a zároveň má plnou důvěru ve vedení společnosti, které velmi dobře zná. 

Akvizicí Alleghany tak Buffett získává další článek do svého pojišťovacího portfolia (auto pojišťovna Geico, zajišťovna General Re a další). Důvod je zřejmý, pojišťovny přináší do portfolia větší vyváženost a stabilní cash flow, což se ve světle současné situace na trhu jeví jako obzvlášť atraktivní. 

Ostatně finanční sektor (banky, pojišťovny) tvoří cca 30 % investičního portfolia Berkshire Hathaway. Vedle investice do technologií (cca 45 %) Warren Buffett dlouhodobě investuje do také sektoru základního spotřebního zboží, consumer staples, s cca 12 % zastoupením v portfoliu. 

Další akvizicí v oblasti pojišťovnictví tak Warren Buffet potvrzuje, že tento sektor pro zvážení investic rozhodně stojí za pozornost. To potvrzuje i nedávná studie Insurance Revenue Landscape 2025 společnosti Accenture, která říká, že rostoucí poptávka po digitálních pojistných službách, nové technologie, demografické změny a proměňující se zákaznické preference zvýší příjmy v pojišťovnictví.  

Díky lépe cíleným nabídkám, jež jsou postavené na reálných datech, která mají pojišťovny o svých zákaznících, vznikají možnosti nových příjmů ze současných tradičních pojistných produktů. Zvýšení příjmů může přinést i nabídka digitální interakce, jelikož zákazníci si pojištění stále častěji sjednávají skrze různé digitální kanály a platformy třetích stran. Studie dále predikuje, že navzdory globální recesi v roce 2020 by do konce roku 2025 mohl celosvětový pojišťovací průmysl vzrůst až o 22 %.