Sokolovské uhelné klesl loni zisk o 400 mil. na 1,2 miliardy Kč

Sokolovské uhelné v loňském roce klesl čistý zisk o zhruba 400 milionů korun na přibližně 1,2 miliardy korun. Výsledky ovlivnil mimo jiné meziroční pokles těžby uhlí o téměř 900.000 tun na 7,5 milionu tun. Menší objem těžby souvisel s ukončením provozu lomu Družba. Odbyt uhlí se tak snížil téměř o 20 procent, prodáno ho bylo 3,6 milionu tun. Tržby za vlastní výrobky a služby klesly SU zhruba o 400 milionů korun na necelých osm miliard korun. Firma výsledky zveřejnila ve výroční zprávě.

Po mnoha letech, kdy se těžba SU stabilně pohybovala kolem deseti milionů tun, klesala čtvrtý rok po sobě. Od roku 2007 do loňska se roční objem těžby snížil o zhruba 2,8 milionu tun. Po ukončení těžby v lomu Družba se snížila také dostupnost uhlí s nízkým obsahem síry. SU těží pouze v lomu Jiří, jehož životnost je odhadovaná do roku 2026. Na území bývalé Družby se ovšem stroje ještě vrátí v roce 2023.
 
Celková těžba hnědého uhlí v roce 2011 dosahovala v České republice kolem 46,8 milionu tun, v porovnání s rokem 2010 se zvýšila o 2,8 milionu tun. Největší navýšení o 3,4 milionu tun zaznamenala společnost Severočeské doly, která vytěžila 25,2 milionu tun uhlí. Těžba společnosti Czech Coal dosáhla 14,1 milionu tun. Sokolovská uhelná je s těžbou 7,5 milionu tun nejmenší z českých hnědouhelných společností.
 
Z výnosů SU v loňském roce představovaly tržby za vlastní výrobky a služby 78 procent. Na těchto tržbách se nejvýznamněji podílel prodej energií ve výši 5,1 miliardy korun. Meziročně to bylo zhruba o 100 milionů korun méně. Za pevná paliva včetně přepravného SU utržila loni 2,3 miliardy korun, meziročně zhruba o 400 milionů korun méně. SU také v loňském roce zpracovala podstatnou část vytěženého uhlí ve zpracovatelské části SU ve Vřesová na elektřinu nebo teplo.
 
V roce 2011 investovala SU do svého rozvoje kolem 811 milionů korun, tedy téměř stejně jako v předchozím roce. V těžební části firma peníze vynaložila hlavně na stavby zajišťující dobývání v lomu Jiří a jeho efektivní vyuhlení. Významnou akcí zpracovatelské části, jejíž realizace byla zahájena již v roce 2010, je takzvaná ekologizace teplárny Vřesová, jejímž cílem je instalovat na kotlích teplárny zařízení snižující obsah oxidu dusíku na předepsanou výši. Tato akce pokračuje až do roku 2014.
 
SU snížila loni počet zaměstnanců o 309 lidí, o rok dříve jich zaměstnávala 4439. Průměrný výdělek dosahoval 30.194 korun, meziročně se zvýšil o necelého půl procenta. Výše výdělku ale byla podstatně ovlivněna mimořádnou prémií schválenou nad rámec kolektivní smlouvy. Pro letošek SU zvýšila platy o dvě procenta. Průměrně budou lidé měsíčně brát 27.732 korun, proti loňsku o 544 korun víc. Kolektivní smlouva zaručuje, že letos nebude SU propouštět s výjimkou takzvaných přirozených odchodů.
 
V podnikatelském záměru pro letošní rok počítá SU se ziskem po zdanění ve výši jedna miliarda korun. Průměrný počet zaměstnanců se má letos přiblížit ke 4000 a proinvestováno bude 800 milionů korun. Do hospodaření SU se pak v budoucnu negativně promítne zejména nutnost nákupu emisních povolenek po roce 2012. Současné odhady dopadu do nákladů firmy v tomto případě představují až 1,6 miliardy korun ročně.
 
zdroj: ČTK