Školky v Březové se zateplují za provozu

Březovská radnice realizuje avizované zateplení domů pro seniory a dvou místních mateřských škol. Děje se tak v těchto dnech za plného provozu zmíněných zařízení. Práce si vyžadují spoustu organizačních opatření a nabízí se otázka, proč neproběhly během letních prázdnin.  

„Bohužel zahájení uvedených prací bylo podmíněno celou řadou faktorů. Šlo například o ukončení stavebního řízení a především však návaznost na získání dotačních titulů. Dodavatelé byli požádáni o citlivý přístup vzhledem k charakteru provozu MŠ a o provádění hlučných prací pokud možno v pozdějších odpoledních hodinách," řekl starosta Březové Miroslav Bouda.

Co se týče březovského domu pro seniory, zde není jasné, v jaké výši bude dotace přidělena. Přesto radnice k této investici přistoupila s tím, že se pokusí o dotaci opětovně požádat příští rok.

„Poskytovatel dotace, jímž je Státní fond životního prostředí, kladně přihlíží k takzvané rozestavěnosti. Tento projekt by tak mohl být v příštím roce lépe bodově ohodnocen," konstatoval Bouda.

Celkové náklady jsou vypočítány na 14,4 miliony korun. "Zateplení jedné mateřské školy vyjde na 5,7 milionů a druhé na 4,4 miliony korun včetně DPH. Na tyto akce pomůže dotace ze Státního fondu  životního prostředí. Dotaci máme přislíbenou i na třetí akci, jíž je zateplení domu s pečovatelskou službou. Zde jsou celkové náklady 4,3 miliony korun," vypočítal vedoucí odboru správy majetku města Jakub Fajt.