Odbory Sokolovské uhelné začaly jednat o kolektivní smlouvě

Odbory ve společnosti Sokolovská uhelná zahájily vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2014. Na konečné podobě se chtějí odbory a vedení firmy dohodnout do konce roku. Požadavky odborářů budou ale respektovat i aktuální možnosti firmy, řekl ČTK předseda sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka. 

"Při vyjednávání máme dvě priority. Jednou je udržení zaměstnanosti a druhou dosažení navýšení mezd. S čím na jednání jdeme, ale nebudeme prozrazovat. Jsme si ale vědomi, jak je na tom trh s elektřinou a uhlím. Zejména jak v poslední době klesla na trhu cena silové elektřiny," uvedl Smolka. 
    
"Společnost má s odbory uzavřenu stabilní smlouvu do roku 2017. V dodatku pro příslušný rok se vždy vyjednává o mzdovém růstu, rozpočtu sociálního fondu, mzdových tarifech, popřípadě o nutných úpravách vyvolaných legislativou nebo provozní potřebou," popsal obsah vyjednávání Miroslav Mertl, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený řízením personálního úseku. 
    
Podle vyjádření zástupců obou stran se budou snažit, aby jednání byla ukončena ještě letos a dodatek ke kolektivní smlouvě byl podepsán ve druhé polovině prosince. 
    
Sokolovské uhelné se loni meziročně propadl čistý zisk o 23 procent na 903,8 milionu korun. Důvodem byl pokles těžby uhlí, ukončení dolování v lomu Družba a snížení prodeje elektřiny. Na tržbách se nejvýznamněji podílel prodej energií ve výši 5,1 miliardy Kč, tržby za pevná paliva dosáhly 1,7 miliardy Kč. 
 
zdroj: ČTK