Motýlím během lidé podpořili domácí hospic

Smrt není strašná. Strašné jsou jen myšlenky o ní. Tento citát mohli vidět účastníci víkendové benefiční 24hodinové akce v Sokolově na podporu Domácího hospice Motýl.  

Organizátoři chtěli kromě podpory také dostat do povědomí lidí téma umírání. „Umírání je téma, které je mezi lidmi stále tabu. Přitom je součástí našeho života a my jsme touto akcí chtěli na něj upozornit. Inspirovali jsme se ve Františkových Lázních, kde s podobnou akcí začali. S Honzou Sebjánem z farní charity jsme seděli u kávy, slovo dalo slovo a pustili jsme se do toho,“ říká jedna z pořadatelek Iveta Müllerová.

Pořadatelům nahrálo i počasí, hlavně v sobotu přišlo hodně lidí. „Podpora lidí byla úžasná. Skalní fanoušci zůstali i přes noc. Ostatní lidé přišli, zaběhali si nebo se jen prošli či se projeli na koloběžkách, které jsme tu měli. Chodily i maminky s kočárky nebo lidé, kteří jen chtěli podpořit hospic do našeho zavěšeného měšce,“ říká Müllerová.

V doprovodném programu prvního ročníku této akce nechyběla ekumenická bohoslužba, koncerty či projekce filmu. Cílem Domácího hospice Motýl je umožnit lidem důstojné umírání v jejich přirozeném prostředí. Je to místo, kde mohou umírající prožívat přijetí, lásku, kde mohou společně se svými blízkými prožívat hlouběji své vztahy, odpouštět si. Většina Čechů si přeje umírat doma. Hospic proto nabízí tým, kde je lékař, zdravotní sestry, duchovní a psychoterapeut a dobrovolníci. Je zatím smutné, že tato péče není hrazena z veřejných peněz na zdravotnictví, ale převážně z grantů a darů.

K tomuto přispívají i různé akce podporující hospicovou myšlenku. Jednou z nich je i 24hodinový Motýlí běh, při kterém se v sobotu vybralo 14.660,- Kč. Na pořádání se podílely Živé Sokolovsko, Domácí hospic Motýl, Střípky, Farní charita Sokolov a MDK Sokolov.