Barbora Lišková z TSK Praha odpovídá na dotazy k dětské bezpečnosti v provozu

Vozíme děti do školy autem. Jak je to s nutností použití autosedačky?

Zákon ukládá použití autosedačky vždy, pokud dítě váží méně než 36 kilogramů a je menší než 150 centimetrů. Nastávají situace, kdy se rozhodneme, že na „těch pár metrů“ dítě převezeme bez autosedačky, protože jsme ji třeba nechali ve druhém autě. To je velké riziko. Nejvíce nehod se stává v nejbližším okolí našich domovů. Zpravidla jsou to drobné „ťukance“, ale mějme na paměti, že dítě může zabít i náraz v rychlosti 30 km/h. Při vysazování dětí u školy by pak měly z auta vystupovat vždy směrem k chodníku, aby se omezilo riziko vběhnutí do silnice.

Vyrážíme s dětmi na kolo, ale nejsou ještě všichni zdatní cyklisté. Jak jízdu a trasu nejlépe uzpůsobit?

Trasu své cesty vybírejte ideálně podle nejméně zkušeného a zdatného člena výpravy, nejlépe stezky vyhrazené pro jízdní kola, kde hrozí menší riziko kolize s automobily. Je dobré mít také na paměti, že chodník (s výjimkou dětských cyklistů do 10 let), je určený pouze pro chodce, pokud zde není takzvaně smíšený provoz, což je vždy vyznačeno dopravním značením a v ideálním případě i piktogramy na chodníku. Na vozovce i na cyklostezce jeďte vždy vpravo, a přitom dodržujte bezpečný odstup od překážek a ostatních cyklistů či účastníků provozu. Nikdy nejezděte vedle sebe, vždy pouze za sebou a s rozestupy. Nejméně zkušeného člena výpravy držte vždy uprostřed. Vyjížďka na silnici nesmí být jízdou v pelotonu.

Kdy mohou malí cyklisté do provozu?

Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. Od 10 let mohou jezdit na kole v silničním provozu samostatně. Je však nutné děti dostatečně poučit o bezpečnosti provozu a pustit je na kolo samotné až ve chvíli, kdy si budete jisti, že znají pravidla silničního provozu, mají přehled o důležitých dopravních předpisech a zvládají jízdu na kole bez problémů. Nezapomínejte ani na cyklistickou helmu, která je u dětí povinná, a dobře viditelné oblečení, nejlépe s reflexními prvky.

Kdy je možné pustit dítě samotné na cestu do školy?

Je to různé a záleží na prostředí. Je-li to uprostřed sídliště, kde se dítě nesetkává se složitými situacemi a nepřechází přes významnější komunikace, může to být už třeba ve druhé třídě. Ale pokud například cesta vede přes víceproudou komunikaci nebo komunikaci, kde jezdí tramvaje, nenecháme dítě samotné chodit třeba až do druhého stupně. Právě víceproudé silnice jsou pro děti značně nebezpečné. Děti jsou velmi důvěřivé a nenapadne je, že když jim řidiči v jednom pruhu zastaví, ten ve druhém to udělat nemusí. Naučte je tedy na těchto komunikacích přecházet až ve chvíli, kdy mají jistotu, že všechna přijíždějící auta zastavila. Naučte je také, že je důležitý oční kontakt s řidičem, aby měly jistotu, že o nich ví, a že skutečně zastavuje, a do vozovky ať vstupují, až když auto skutečně stojí.